Velkommen til NKF prosjekthjelper

Et innovativt, fleksibelt, og ressursbesparende verktøy

Les mer »


Hvordan bygge:


...
Boliger
...
Barnehager
...
Skoler
...
Sykehjem

Kommune-Norge bygger årlig for mange milliarder kroner, og er dermed samlet sett landets største byggeier.

NKF Prosjekthjelper er et helt nytt verktøy som vil bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere, og samtidig er i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon.

Det nye verktøyet er utviklet av NKF, i samarbeid med storbyene, Husbanken, Bygg21 og Boligprodusentenes forening, tilbys eksklusivt til kommuner og kommunale foretak. En særskilt takk rettes til Asker kommune og storbynettverket for deres bidrag.

NKF Prosjekthjelper er et fleksibelt og ressursbesparende verktøy. Vi anslår at den vil kunne redusere prosjekteringstiden med 3-6 måneder, samt redusere prosjekteringskostnader betydelig, avhengig av størrelse på byggeprosjektet og entreprise.

Ved å bruke dette verktøyet vil du på en effektiv, rask og rimelig måte kunne utarbeide formålsbeskrivelser for offentlige bygg, og verktøyet kan brukes av alle som skal bygge, både i små og store kommuner.

NKF håper du vil ha god nytte av verktøyet, og ønsker lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Kirsti Kierulf
adm.dir. NKF

Få tilgang

Bestilling av verktøyet

Vi har nå flyttet malverktøyet Prosjekthjelper over på Microsoft teknologi, for å gjøre det enda lettere og mer smidig for kommunene å jobbe i. Både eksisterende brukerkommuner og nye som ønsker å komme i gang med nye prosjekter, vil nå utover høsten legges over/få tilgang til den nye løsningen. De første starter fra uke 39. Det vil også bli satt opp brukerwebinar etter høstferien. Ønsker din kommune å bestille verktøyet i den nye versjonen, ta kontakt for å bestille og avtale onboarding: prosjekthjelper@kommunalteknikk.no»

Bestill nå

Verktøyet kan brukes av alle som har prosjektansvar, uansett størrelse og type.

Ved registrering inngår kommunen/virksomheten et abonnement som gir fri bruk av verktøyet, enten det gjelder plan- og prosjekteringsarbeid for boliger, barnehager, skoler eller sykehjem, (med mer).

Administrator for kommunen/virksomheten registrerer seg, og får etter godkjenning, adgang til administrator-panelet, mulighet til å opprette egen bruker med passord, samt gi tilganger i egen organisasjon (administrator og/eller prosjektleder tilganger).


Kontakt oss

...
Brukerstøtte

Vi hører gjerne fra deg dersom du har enkle spørsmål om hvordan verktøyet skal brukes, eller har innspill til forbedringer.

Vennligst rett din henvendelse til:
prosjekthjelper@kommunalteknikk.no

...
Anskaffelsesfaglig rådgivning

Harald Andersen har vært tungt involvert i utviklingen av NKF Prosjekthjelper, og vil bistå de som har behov for rådgivning utover den tekniske bruken av verktøyet.
Pris per time for anskaffelsesfaglig rådgivning: kr 1250,- eks MVA
prosjekthjelper@kommunalteknikk.no


Teknisk support

Dersom du har behov for opplæring i bruk av verktøyet ut over veileder/webinar, kan dette bestilles her: prosjekthjelper@kommunalteknikk.no

Pris per time for teknisk support: kr 1250,- eks MVA